buitenschoolse opvang 4-8 jaar

Kinderen in de basisschoolleeftijd vragen andere opvang dan baby's en peuters. Anders qua opvangtijden, maar ook qua activiteiten en overige invulling van de dag.

De buitenschoolse opvang van Speelwerk bestaat uit voor-, tussen- en naschoolse opvang. Op de BSO is er volop ruimte om te ontspannen en te spelen met leeftijdsgenoten. In de vorm van een SpeelActief programma worden activiteiten aangeboden passend bij de leeftijd van de kinderen. Kinderen in de leeftijd van 4-8 jaar worden op een andere manier benaderd dan kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar. Zij zijn al veel zelfstandiger, willen meer uitgedaagd worden en krijgen dan ook meer verantwoordelijkheid. Zo blijft het ook voor het oudere kind uitdagend op de BSO.

De locatie

De Buitensprong is gevestigd in de Beatrixschool, centraal gelegen in het 'groene hart' van de wijk Haveltermade. De BSO heeft een eigen groepsruimte in de school met onder andere een knutselhoek en een relaxhoek. De kinderen kunnen ook gebruik maken van de hal, het speellokaal en het schoolplein waardoor er alle ruimte is om lekker te kunnen spelen. De prettige, warme en huiselijke sfeer zorgt ervoor dat kinderen alle ruimte krijgen om zichzelf te zijn.

Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang wordt geleid door 2 enthousiaste pedagogisch medewerkers, die zorgen voor een gezellige sfeer en leuke activiteiten organiseren. Kinderen in de leeftijd van 4-8 jaar van PCB Koningin Beatrixschool, OBS De Woldstroom en Mgr. Niermanschool zijn alle dagen van de week welkom.

Na schooltijd worden de kinderen opgehaald van de verschillende scholen en totdat alle kinderen aanwezig zijn kunnen zij vrij spelen. Als iedereen gearriveerd is vindt er een gezamenlijk eet- en drinkmoment plaats. Daarna kunnen de kinderen kiezen tussen vrij spelen of een georganiseerde activiteit die aangeboden wordt aan de hand van een thema. Tevens worden er SpeelActief activiteiten aangeboden in de vorm van sport, kunst, spel etc. Verder wordt er ook aandacht besteed aan kinderparticipatie. Kinderen mogen zelf meedenken over diverse onderwerpen en activiteiten, waaronder het vakantieprogramma. Als de kinderen worden opgehaald vindt er een overdracht plaats met de ouders. Er wordt dan verteld wat er die middag gedaan is en of er bijzonderheden zijn geweest. In het schooljaar 2011-2012 gaat De Buitensprong samenwerken met Pabo Meppel (Stenden Hogeschool). Studenten van de Pabo zullen op diverse maandagen leuke en uitdagende activiteiten gaan aanbieden op de BSO.  

De buitenschoolse opvang kent verschillende contractvormen. Voor meer informatie over deze contracten, klik dan hier.

Thema's

Op de buitenschoolse opvang werken wij met een jaarplanning, waarin alle thema's en de daaraan gekoppelde activiteiten zijn opgenomen. Een thema duurt 6 tot 8 weken. Enkele voorbeelden van thema's zijn: wetenschap, zomer/water, Halloween en beroepen.

Openingstijden

De Buitensprong biedt alle dagen van de week voorschoolse opvang van 07.30 - 08.30 uur. Op maandag, dinsdag en donderdag wordt er naschoolse opvang geboden van 15.00 - 18.30 uur. Op woensdag en vrijdag van 12.00 - 18.30 uur. Op schoolvrije en vakantiedagen is onze buitenschoolse opvang geopend van 07.30 - 18.30 uur.

Scholen

De Buitensprong is gekoppeld aan PCB Koningin Beatrixschool, OBS De Woldstroom en Mgr. Niermanschool.


Projecten

Er zijn momenteel geen actuele berichten.

Nieuws

Er zijn momenteel geen actuele berichten.