Kinderdagverblijf Katrien wordt onderdeel van een Kindcentrum

22 december 2011

De Anne Frankschool centrum, kinderopvang "Katrien" van Speelwerk en het  "Bijenkorfje" peuterspeelzaal, gaan op de locatie aan de Catharinastraat  samen het eerste kindcentrum in Meppel vormen. Een kindcentrum voor de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Dit alles gebeurt onder het motto: samenwerken waar het kan,  in het belang van ouders en kind. De drie onderdelen van het nieuwe kindcentrum werken ook nu al heel nauw met elkaar samen, maar dat zal straks ook onder 1 en dezelfde naam gaan gebeuren. 

Een wetswijziging maakt het mogelijk dat de Anne Frankschool Centrum weer een zelfstandige school wordt. In de praktij is deze school, met ruim 300 leerlingen, al jaren een zelfstandige school, en sinds 1 januari ook met een eigen directeur, Co Berrevoets.  Door de wetswijziging wordt dit ook door het Ministerie van Onderwijs officieel bevestigd. De school krijgt dan ook een nieuwe naam, waardoor er een einde komt  aan de verwarring die regelmatig ontstaat met betrekking tot de Anne Frankschool in de Oosterboer.

Het nieuwe kindcentrum krijgt als onder titel: groeien - spelen - leren. "We gaan zoveel mogelijk voor een doorgaan de lijn van kinderopvang, peuterspeelzaal en basisschool" aldus Marijke Toering van Speelwerk. Dit betekent overigens niet dat de drie organisaties in elkaar opgaan. "We werken samen waar het kan, maar houden onze eigen verantwoordelijkheid voor ons aanbod" aldus Co Berrevoets, directeur van de basisschool. En Herma Honings van de stichting peuterspeelzalen voegt hier nog aan toe dat ouders natuurlijk altijd zelf blijven beslissen naar welke basisschool hun kind gaat, maar dat samenwerking voor alle partijen grote voordelen oplevert. De drie partijen zijn van plan om in mei met de nieuwe naam naar buiten te komen.  Dan komt er ieder  geval een einde aan de wirwar van naamborden op het gebouw aan de Catharinstraat. (bron: website PCBO)


Projecten

Er zijn momenteel geen actuele berichten.

Nieuws

Er zijn momenteel geen actuele berichten.